พิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ใหม่

8 มีนาคม 2566

พิธีตั้งศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ใหม่

8 มีนาคม 2566   คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธีตั้งศาลพระพรหมและศาลเจ้าที่ ณ บริษัท ซัมเทค (ประเทศไทย) จำกัด