กระบวนการ

ปัจจุบัน เรามีเครื่องจักร Automatic ที่ทันสมัยในการตีขึ้นรูปร้อน และความสามารถของเครื่องโหลดตั้งแต่ 1,800 ตัน และสูงสุดถึง 3,000 ตัน

กระบวนการผลิตงาน

กระบวนการผลิตงาน

Simulation Inner Shaft

Simulation Outer Ring

Simulation Outer Ring

กระบวนการผลิต

Cutting

Heating

Hot forging

Shot blasting

Inspection

Delivery

Cutting

Heating

Hot forging

Shot blasting

Inspection

Delivery

IN-HOUSE TOOLING

ซัมเทค ฯ ใช้ซอฟแวร์และเครื่องจักรที่ทันสมัยในการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์เองภายใน เพื่อประสิทธิภาพ และคุณภาพสูงสุด