ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนของชุดดุมล้อรถยนต์ โดยผลิตจากกระบวนการตีขึ้นรูปร้อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตมายาวนานกว่า 100 ปี เราจึงเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ของเรามีความทนทาน แข็งแรง และปลอดภัยต่อผู้ใช้รถยนต์

ผลิตภัณฑ์

เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนของชุดดุมล้อรถยนต์ โดยผลิตจากกระบวนการตีขึ้นรูปร้อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตมายาวนานกว่า 100 ปี เราจึงเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ของเรามีความทนทาน แข็งแรง และปลอดภัยต่อผู้ใช้รถยนต์

S__4800518

INNER SHAFT

S__4800520

INNER SHAFT

S__4800521

INNER SHAFT

S__4800522

INNER SHAFT

S__4800529

INNER SHAFT

S__4800523

OUTER RING

S__4800525

OUTER RING

S__4800528

OUTER RING

S__4800526

OUTER RING

S__4800527

OUTER RING