ร่วมงานกับเรา

บริษัท ซัมเทค(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนของชุดดุมล้อรถยนต์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมตีขึ้นรูปร้อน (Hot Forging) เราใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน คุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณภาพชีวิตของพนักงาน รวมทั้งชุมชนแวดล้อม ในขณะนี้ บริษัทมีตำแหน่งงานน่าสนใจ ขอเชิญผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตรงตามลักษณะงาน และสนใจตำแหน่งงานนี้ สมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว

งานล่าสุด

ยังไม่มีตำแหน่งงานที่เปิดรับในขณะนี้