กิจกรรมเปิดบ้านครั้งที่ 2

23 เมษายน 2566

กิจกรรมเปิดบ้านครั้งที่ 2

23 เมษายน 2566 กิจกรรมเปิดบ้านครั้งที่ 2 ต้อนรับครอบครัวพนักงาน สัมผัสบรรยากาศภายในโรงงาน และร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมาย