วันครบรอบ 13 ปี บริษัท ซัมเทค (ประเทศไทย) จำกัด

17 มิถุนายน 2567

วันครบรอบ 13 ปี บริษัท ซัมเทค (ประเทศไทย) จำกัด

17 มิถุนายน 2567 เนื่องในวันครบรอบ 13 ปีบริษัท ซัมเทค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและพนักงานได้ร่วมกันถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ ผู้บริหารชาวญี่ปุ่นได้มอบเกียรติบัตรรวมถึงเงินรางวัลอายุงานแก่พนักงาน หลังจากนั้นผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและพนักงาน ได้เดินทางไปยังโรงแรม โมริโนะ ปิ่นทอง 1 เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน และเข้าร่วมกิจกรรม Mini Sport กันอย่างสนุกสนาน

Play Video