11 April 2024

กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 พนักงานบริษัท ซัมเทคร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหารชาวญี่ปุ่นรวมถึงผู้จัดการชาวไทย และให้คำมั่นสัญญาในเรื่องความปลอดภัยในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

Play Video